Geschiedenis

Reiki is een Japans woord dat Universele Levensenergie betekent. Meer dan 100 jaar geleden kreeg Dr. Mikao Usui initiaties in helende vermogens tijdens een bewustzijnsverhoogde ervaring. Bewijs voor zijn ervaring was dat de afstemmingen werkten. Dr. Mikao Usui was vanaf het moment van initiatie in staat healings te verrichten door de Universele Levensenergie via zijn handen door te geven aan zichzelf en anderen. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog ging Hawayo Takata, een Japans-Amerikaanse vrouw, naar Japan en werd daar in de kliniek van Shijiro Hayashi door Reiki Masters genezen van kanker. Dit was reden voor haar om bij Shijiro Hayashi aan te dringen dat zij geïnitieerd zou worden in. Uiteindelijk kreeg zij als eerste vrouw de initiaties en afstemmingstechnieken in “Reiki”. Hoewel Hawayo Takata was geïnitieerd in Reiki kreeg ze niet de volledige initiatietechnieken. Haar werden alleen de symbolen en initiatie voor het element Aarde gegeven. Aarde is een belangrijke energie, omdat aarden bij alle heling noodzakelijk is. Maar de initiatietechnieken voor de elementen Vuur, Water en Lucht waren dus weggelaten. Hawayo Takata introduceerde Reiki in de Westerse wereld. En al snel begonnen mensen te vragen om te worden ingewijd in Reiki. Hawayo Takata vond echter dat de Amerikanen nog niet klaar waren voor de hoeveelheid energie die zij kon doorgeven. Zij loste dit probleem op door simpelweg delen van de initiatieprocedure weg te laten en door een symbool te schrappen bij de initiatie. Ook was zij het die besloot om 10.000 dollar te vragen voor de Master inwijding om al te gretige studenten af te schrikken. Het bewijs van de weglatingen ligt in het feit dat niet één van de 22 masters, ook haar kleindochter Phyllis niet, in staat is om de zelfde wonderen te verrichten als Dr. Mikao Usui of als Hawayo Takata zelf. Natuurlijk zijn er opzienbarende genezingen gebeurd, maar niet als regel. De meeste Reiki Masters voelen of weten dat er iets mist. Kathleen Milner wordt in 1983 geïnitieerd in de eerste twee graden van Reiki door een master uit de lijn van Hawayo Takata en Iris Ishikuro. Een van de belangrijkste lessen die Reiki haar leert is dat zij niet verantwoordelijk is of een ander wel of niet geneest. Ze is slechts een kanaal. Het idee haar mastership te behalen geeft zij in eerste instantie op vanwege de hoge kosten. Nadat zij twee zware auto-ongelukken heeft gehad en er fysiek slecht aan toe is, krijgt ze in 1991 de mogelijkheid het mastership voor een lager bedrag te behalen. Kathleen Milner knapt fysiek weer op en gaat uiteindelijk zelf Reiki-opleidingen geven. Ondanks dat haar studenten tevreden zijn, krijgt Kathleen Milner het gevoel dat er meer moge­lijk moet zijn. Zij gaat opzoek om de volledige kennis en kracht van de helende stralen van de elementen terug te vinden. Kathleen Milner, die van nature healer en paranormaal begaafd is, vraagt om hulp en krijgt dan zelf een bewustzijnsverhogende ervaring. Gedurende 1991 ontvangt ze nieuwe symbolen die toegevoegd moeten worden aan de initiaties. Zij merkt dat de kracht van Reiki toeneemt bij de herinitiaties. Ook ontdekt ze tijdens herinitiaties van Masters uit de verschillende lijnen van Hawayo Takata dat er onderlinge verschillen waren in wat Hawayo Takata hen had geleerd. Hawayo Takata had volgens de "Oosterse traditie" de ene student iets meer geleerd dan de andere. De ontbrekende kennis en Symbolen kon dus niet worden doorgegeven, totdat deze informatie in 1991 via Kathleen Milner bekend is geworden. Maar nog steeds beschikte Kathleen Milner over dezelfde vermogens als dr. Mikao Usui en Hawayo Takata. Totdat zij in de daarop volgende periode kennis maakt met de andere energieën. Deze energieën voelen ook echt anders aan. Zo voelt Reiki, het element aarde, aan als koude of warme stromende energie. De andere energieën, die staan voor de elementen vuur, water en lucht, voelen aan als tintelingen, kleine elektrische schokjes, een luchtstroom of daadwerkelijk als water. De kracht van deze energieën worden overgedragen tijdens de Seichem-initiaties. Sakara staat hierbij voor het element vuur, Sophie-El voor water en Angeliclight voor lucht. Het element aarde, Reiki, is van fundamenteel belang voor alle energiestralen. Zonder Reiki kan er op het fysieke niveau weinig tot niets gebeuren. Tera-Mai Reiki geeft deze basisenergie. Tera-Mai Seichem geeft de energie voor Reiki, Sakara, Sophie-El en Angeliclight. Om te voorkomen dat net als in het verleden de initiaties en de kennis niet op dezelfde wijze worden doorgegeven heeft Kathleen Milner het healing systeem vastgelegd in een trade mark (™). Dit handelsmerk garandeert dat iedereen dezelfde initiaties en symbolen doorkrijgt tijdens een opleiding bij een Tera-Mai Reiki/Seichem-master. De basis van Tera-Mai blijft de oorspronkelijk door dr. Mikao Usui herontdekte Reiki die op traditio­nele wijze wordt doorgegeven. Deze wordt echter aangevuld met een aantal aanvankelijk verloren technieken, dat nu niet meer bij een traditionele Reiki-initiatie wordt gegeven. Mai Reiki wordt gezien als een versterking en uitbreiding van de traditionele vorm van Reiki en als een basis voor initiaties in de drie andere energieën (Sakara, Sophi-El en Angeliclight).